Marpo: Soupeře potřebuji nenávidět, Rytmuse sestřelím | Tv.iSport.cz