Karlovy Vary - Jihlava: Martin Kohout dostal puk za Svobodu, 2:0 | Tv.iSport.cz